Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Posiadamy pozwolenie na prowadzenie kursów oraz wydawania stosownych zaświadczeń ukończenia kursu, wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach

NADZOROWANY PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. GOSPODARKI

Decyzja Ministra Gospodarki PP-13/TT/VII/2740W/02z dnia 16.07.2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu

wózków jezdniowych z napędem silnikowym /Dz.U.nr70,poz.650/

KURS DLA KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Program zarejestrowany w ODK Mysłowice pod nr 2158/XII/2010

KURS DLA KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH UNOSZĄCYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (sterowanych z poziomu roboczego)

Program zarejestrowany w ODK Mysłowice pod nr U/910/XII/2010

KURS BEZPIECZNEJ OBSŁUGI-WYMIANY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH WYPOSAŻONYCH W TE URZĄDZENIA

Program zarejestrowany w ODK Mysłowice pod nr B/911/XII/2010

 

Dla osób zainteresowanych, istnieje możliwość potwierdzenia zdobytych kwalifikacji przed komisją UDT i otrzymanie uprawnień UDT

 

Cel kursu:

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym następujących typów:

naładowne,

unoszące

podnośnikowe

ciągnikowe

specjalne

oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

Program kursu:

"Operator wózka jezdniowego plus bezpieczna wymiana butli gazowych"

Typy stosowanych wózków jezdniowych - 4 godziny (teoria)

Budowa wózka - 8 godzin (teoria)

Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami -8 godzin (teoria)

Czynności operatora w czasie pracy z wózkami - 8 godzin (teoria)

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 4 godziny (teoria)

Wiadomości z zakresu BHP - 8 godzin (teoria)

Wiadomości o dozorze technicznym - 4 godzin (teoria)

Praktyczna nauka jazdy - 15 godzin (nauka jazdy)

Wiadomości związane z wymianą butli gazowych - 2 godziny (teoria)

Wymiana butli gazowych - pokaz przez instruktora i samodzielna wymiana przez kursantów - 6 godzin (praktyka)

RAZEM 67 GODZIN

Ponadto w trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie.

Osoby kończące kurs otrzymują świadectwo ukończenia, które uprawnia je do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów plus bezpieczna wymiana butli gazowych.

Liczba godzin:

wykłady - 44

nauka jazdy - 15

wymiana butli - 8

całość - 67 godziny

 

Koszt szkolenia: 670zł
Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty.
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK.
Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju
KONTAKT
Formularz zgłoszeniowy
faksem na nr: (52) 381 93 14
tel:509 633 635, 506 403 366
e-mailem: denar@denar.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pola oznaczone * są wymagane.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?