Cel szkolenia

W związku z uchwaloną przez Sejm i przyjętą przez Senat ustawą nowelizującą Kodeks Pracy, każdy pracodawca musi wyznaczy pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyznaczyć pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Uczestnicy


Osoby wyznaczone przez pracodawców za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w zakładzie pracy.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: nadzorować właściwe przygotowanie obiektu w zakresie ochrony p.poż., ewakuować pracowników w przypadku sytuacji awaryjnej udzielić pomocy poszkodowanemu.

Plan szkolenia


– regulacje prawne dotyczące udzielenia pierwszej pomocy,
– film instruktażowy pierwszej pomocy,
– ćwiczenia z manekinem,
– definicja i ogólne zasady pierwszej pomocy,
– zwichnięcia, złamania, zranienia, zadławienia, urazy kręgosłupa, porażenia prądem, zatrucia chemiczne,
– ochrona p.poż. budynków,
– ewakuacja pracowników.

Wykładowcy


Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. P.Poż
Ratownik medyczny
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Istnieje możliwość wyboru tylko jednego z trzech modułów.

Koszt szkolenia

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy