Główne założenia

Omówienie uregulowań prawnych w zakresie przepisów podatku vat oraz interpretacji ministerstwa finansów i us.

Program szkolenia


Co to jest faktura? Istota i znaczenie faktury
– pojecie w prawie polskim.
Kto jest obowiązany do wystawiania faktur
– podmioty obowiązane do wystawiania faktur.
Komu należy wystawić fakturę
– podmioty na rzecz których wystawiane są faktury.
Kiedy należy wystawić fakturę
– rodzaje transakcji dokumentowanych faktura VAT,
– podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur,
– wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego,
– termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT.
Faktury zaliczkowe
– termin wystawiania faktur zaliczkowych,
– rozliczanie zaliczek otrzymywanych w walucie obcej.
Jak i jaką należy wystawić fakturę (treść i forma). Zasady wystawiania faktur
– rodzaje i zawartość dokumentów. Niezbędne dane.
Kurs pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera, poszerzenie wiedzy na temat zasad obsługi klienta, dokumentowania sprzedaży, fakturowania, korekt faktur VAT, sporządzania raportów oraz zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w Polsce i UE.

Kurs jest realizowany z programem SUBIEKT GT

Tematy szkolenia:
1.Wprowadzenie nowego towaru:
– Grupa, cechy; Pola dodatkowe własne standardowe; Pola własne definiowalne; Zdjęcia towaru; Kod dostawcy; Wiele kodów kreskowych; Producent; Termin ważności; Różne jednostki miary, przeliczniki; Porównawcza jednostka miary.
2.Wprowadzanie kontrahenta:
– Dostawca, odbiorca, instytucja, NIP unijny; Domyślne rabaty; Ograniczenia udzielania kredytu kontrahentowi; Grupa, cechy; Pola dodatkowe własne standardowe
3.Sprzedaż detaliczna:
– Paragon standard Paragon imienny; Zamiana na fakturą, faktura detaliczna
4.Faktura sprzedaży:
– Sprzedaż wg cen netto/brutto; Zmiana waluty na dokumencie; Wybór poziomu cen sprzedaży. Odłożenie dokumentu, wycofanie skutku magazynowego, wywołanie skutku magazynowego; Kredyt kupiecki, przedpłata przelewem Faktura ProForma.
5.Faktura zakupu:
– Ręczna zmiana wartości VAT, ręczna zmiana zaokrąglenia
6. Korekty
-Korekty dokumentów do istniejącego dokumentu
7.Naklejki:
– Szablon na etykietą Wydruk dla towarów występujących na dokumencie
8.Zamówienia:
-Faktura proforma; Rezerwacja towarów wprowadzonych do zamówienia.
9.Dokumenty magazynowe:
– Auto WZ, auto PZ; Cena na dokumentach magazynowych, dokumenty magazynowe z VAT, rabat na dokumentach magazynowych; MM bez skutku w magazynie docelowym; Odkładanie dokumentów magazynowych; Zwroty do dokumentów magazynowych
10.Dokumenty kasowe:
– Raport kasowe, KP, KW
11.Dokumenty bankowe drukowanie przelewu:
– Drukowanie przelewu,
– Status dokumentu.
12.Rozrachunki:
– Rozliczanie indywidualne, zbiorcze,
– Rozrachunki rozliczone,
– Historia rozrachunku.
13.Promocje:
– Polityka rabatowa – definiowanie i zastosowanie.
14. Modyfikacja graficznych wzorców wydruku:
– Duplikowanie wzorca; Domyślny wzorzec, drukarka; Wydruk logo, modyfikacja nagłówka; Usługi serwisowe modyfikacji wydruku; Dokumenty powiązane; Wydruk listy dokumentów powiązanych; Aktywne/nieaktywne wzorce, ustawianie .
15.Ustalanie uprawnień użytkowników programu
16.Numery początkowe dokumentów:
– Ustawianie numerów początkowych.
17. Waluty:
– Rodzaj, kursy.
18.Parametry Subiekta
19.Zestawienia
20.Podsumowanie:

W czasie szkolenia każdy uczestnik wykonuje osobiście na swoim stanowisku komputerowym ćwiczenia z kolejnych tematów. Zachęcamy do udziału w szkoleniu i wykonywania samodzielnie ponad 40 ćwiczeń.

Koszt szkolenia 320zł / 32h

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy