Kurs kasa fiskalna – 16h

Szczegółowy plan kursu

1. Kasa fiskalna.
– Dlaczego wprowadzono kasy fiskalne?
– Pojęcia fiskalne,
– Kryteria wyboru urządzeń fiskalnych,
– Zasada sukcesywności,
– Warunki techniczne kas rejestrujących.

2. Homologacja.
– Koszty związane z użytkowaniem kas fiskalnych,
– Prawidłowe serwisowanie kas,
– Zgłoszenie liczby kas do właściwego Urzędu Skarbowego,
– Ulga z tytułu instalacji kas rejestrujących,
– Stworzenie wniosku o zwrot kwoty odliczenia z tytułu zakupu kasy,
– Zawiadomienie z Urzędu skarbowego o nadaniu numeru ewidencyjnego,
– Przepisy regulujące wprowadzenie kas fiskalnych,
– Kasy i drukarki fiskalne na rynku polskim,
– Instalacje , połączenie , zorganizowanie miejsca pracy,
– Warunki klimatyczne,
– Wyświetlacz dla klienta,
– Podłączenie czytnika kodów kreskowych,
– Podłączenie wagi,
– Podłączenie komputera,
– Obsługa mechanizmu drukującego , wymiana papieru i kaset barwiących,
– Konserwacja i przeprowadzanie przeglądów okresowych,
– Zasady przechowywania papieru do drukarek i kas fiskalnych,
– Plombowanie kasy,
– Budowa kas i drukarek fiskalnych,
– Rozmieszczenie elementów obsługi,
– Budowa klawiatury,
– Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi,
– Wyświetlacz kasjera,
– Wyświetlacz klienta,
– Zasady obsługi kas fiskalnych,
– Dostęp do funkcji,
– Wybór funkcji,
– Funkcje kasjera,
– Włączenie (logowanie) kasjera,
– Wyłączenie (wylogowanie) kasjera,
– Koniec zmiany kasjera,
– Wpłata do kasy,
– Wypłata z kasy,
– Zestaw raportów,
– Funkcje kierownika.

3. Konfiguracja.
– Definiowanie kodów,
– Definiowanie klawiszy bezpośrednich,
– Definiowanie grup,
– Definiowanie jednostek,
– Definiowanie wiązań,
– Definiowanie płatności,
– Kasowanie towarów,
– Kasowanie wiązań,
– Kasowanie grup.

4. Raporty.
– Raport dobowy fiskalny,
– Raport szczegółowy sprzedaży,
– Raport zwrotu opakowań,
– Raport sprzedaży wg grup,
– Raport danych o towarach,
– Raport okresowy szczegółowy,
– Raport okresowy łączny,
– Raport godzinowy,
– Raport stanu kasy,
– Raport końca zmiany kasjera.

5. Ustawienia.
– Numer kasy,
– Zmienna cena,
– Program magazynowy,
– Obowiązek wpisania zapłaty,
– Blokada otwarcia szuflady,
– Wydruk wszystkich sprzedaży.

6. Kasjerzy.
– Edycja kasjerów,
– Kasowanie kasjerów,
– Otwarte zmiany.

7. Sprzedaż.
– Wytworzenie pozycji sprzedaży,
– Sprzedaż towaru z ilością jednostkową,
– Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa,
– Podsuma paragonu,
– Zakończenie paragonu,
– Zakończenie paragonu z użyciem innej formy płatności niż gotówka,
– Zakończenie paragonu z rabatem procentowym na cały paragon,
– Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzedaży,
– Sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych,
– Sprzedaż towarów ze zmienną ceną,
– Błędy.

W czasie kursu uczestnik pracuje na 2 typach kas (Posnet, Elzab) oraz obsługuje urządzenia wspomagające sprzedaż tj: czytnik kodów kreskowych, terminal płatniczy oraz metkownicę i wagę. Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Koszt szkolenia 190zł / 16h


Kasa fiskalna + fakturowanie – 16h

Szczegółowy plan kursu

1. Dlaczego wprowadzono kasy fiskalne?
– Pojęcia fiskalne,
– Warunki techniczne kas rejestrujących,
– Obsługa mechanizmu drukującego , wymiana papieru i kaset barwiących,
– Konserwacja i przeprowadzanie przeglądów okresowych,
– Zasady przechowywania papieru do drukarek i kas fiskalnych,
– Plombowanie kasy,
– Budowa kas i drukarek fiskalnych,
– Rozmieszczenie elementów obsługi,
– Budowa klawiatury,
– Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi,
– Wyświetlacz kasjera,
– Wyświetlacz klienta,
– Zasady obsługi kas fiskalnych,
– Dostęp do funkcji,
– Wybór funkcji,
– Funkcje kasjera,
– Włączenie (logowanie) kasjera,
– Wyłączenie (wylogowanie) kasjera,
– Koniec zmiany kasjera.

2. Konfiguracja.
– Definiowanie grup,
– Definiowanie towarów.

3. Raporty.
– Raport dobowy fiskalny,
– Raport końca zmiany kasjera.

4. Sprzedaż.
– Wytworzenie pozycji sprzedaży,
– Sprzedaż towaru z ilością jednostkową,
– Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa,
– Pod suma paragonu,
– Zakończenie paragonu,
– Zakończenie paragonu z użyciem innej formy płatności niż gotówka,
– Zakończenie paragonu z rabatem procentowym na cały paragon,
– Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzedaży,
– Sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych,
– Sprzedaż towarów ze zmienną ceną,
– Błędy.

W czasie kursu uczestnik pracuje na 2 typach kas (Posnet, Elzab) oraz obsługuje urządzenia wspomagające sprzedaż tj: czytnik kodów kreskowych, terminal płatniczy oraz metkownicę i wagę.

Szczegółowy program szkolenia Subiekt GT:

Omówienie uregulowań prawnych w zakresie przepisów podatku vat oraz interpretacji ministerstwa finansów i us.
Program szkolenia :
Co to jest faktura?
– istota i znaczenie faktury,
– pojecie w prawie polskim.
Kto jest obowiązany do wystawiania faktur?
– podmioty obowiązane do wystawiania faktur.
Komu należy wystawić fakturę?
– podmioty na rzecz których wystawiane są faktury .
Kiedy należy wystawić fakturę?
– rodzaje transakcji dokumentowanych faktura VAT,
– podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur,
– wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego,
– termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT.
Kurs pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera, poszerzenie wiedzy na temat zasad obsługi klienta, dokumentowania sprzedaży, fakturowania, korekt faktur VAT, sporządzania raportów oraz zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wprowadzenie nowego towaru:
1.Wprowadzanie kontrahenta:
2.Sprzedaż detaliczna:
3.Faktura sprzedaży:
4.Faktura zakupu:
5.Dokumenty magazynowe:
6.Dokumenty kasowe:
7.Dokumenty bankowe drukowanie przelewu:
8.Rozrachunki:

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Koszt szkolenia 250zł / 18h


Kasa fiskalna + FAKTUROWANIE – 32H

Szczegółowy plan kursu

1. Dlaczego wprowadzono kasy fiskalne?
– Pojęcia fiskalne,
– Kryteria wyboru urządzeń fiskalnych,
– Zasada sukcesywności,
– Warunki techniczne kas rejestrujących,

2. Homologacja.
– Koszty związane z użytkowaniem kas fiskalnych,
– Prawidłowe serwisowanie kas,
– Zgłoszenie liczby kas do właściwego Urzędu Skarbowego,
– Ulga z tytułu instalacji kas rejestrujących,
– Stworzenie wniosku o zwrot kwoty odliczenia z tytułu zakupu kasy,
– Zawiadomienie z Urzędu skarbowego o nadaniu numeru ewidencyjnego,
– Przepisy regulujące wprowadzenie kas fiskalnych,
– Kasy i drukarki fiskalne na rynku polskim,
– Instalacje , połączenie , zorganizowanie miejsca pracy,
– Warunki klimatyczne,
– Wyświetlacz dla klienta,
– Podłączenie czytnika kodów kreskowych,
– Podłączenie wagi,
– Podłączenie komputera,
– Obsługa mechanizmu drukującego , wymiana papieru i kaset barwiących,
– Konserwacja i przeprowadzanie przeglądów okresowych,
– Zasady przechowywania papieru do drukarek i kas fiskalnych,
– Plombowanie kasy,
– Budowa kas i drukarek fiskalnych,
– Rozmieszczenie elementów obsługi,
– Budowa klawiatury,
– Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi,
– Wyświetlacz kasjera,
– Wyświetlacz klienta,
– Zasady obsługi kas fiskalnych,
– Dostęp do funkcji,
– Wybór funkcji,
– Funkcje kasjera,
– Włączenie (logowanie) kasjera,
– Wyłączenie (wylogowanie) kasjera,
– Koniec zmiany kasjer,
– Wpłata do kasy,
– Wypłata z kasy,
– Zestaw raportów,
-Funkcje kierownika.

3. Konfiguracja.
– Definiowanie kodów,
– Definiowanie klawiszy bezpośrednich,
– Definiowanie grup,
– Definiowanie jednostek,
– Definiowanie wiązań,
– Definiowanie płatności,
– Kasowanie towarów,
– Kasowanie wiązań,
– Kasowanie grup.

4. Raporty.
– Raport dobowy fiskalny,
– Raport szczegółowy sprzedaży,
– Raport zwrotu opakowań,
– Raport sprzedaży wg grup,
– Raport danych o towarach,
– Raport okresowy szczegółowy,
– Raport okresowy łączny,
– Raport godzinowy,
– Raport stanu kasy,
– Raport końca zmiany kasjera.

5. Ustawienia.
– Numer kasy,
– Zmienna cena,
– Program magazynowy,
– Obowiązek wpisania zapłaty,
– Blokada otwarcia szuflady,
-Wydruk wszystkich sprzedaży.

6. Kasjerzy.
– Edycja kasjerów,
– Kasowanie kasjerów,
– Otwarte zmiany.

7. Sprzedaż.
– Wytworzenie pozycji sprzedaży,
– Sprzedaż towaru z ilością jednostkową,
– Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa,
– Podsuma paragonu,
– Zakończenie paragonu,
– Zakończenie paragonu z użyciem innej formy płatności niż gotówka,
– Zakończenie paragonu z rabatem procentowym na cały paragon,
– Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzedaży,
– Sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych,
– Sprzedaż towarów ze zmienną ceną,
– Błędy.

W czasie kursu uczestnik pracuje na 2 typach kas (Posnet, Elzab, oraz obsługuje urządzenia wspomagające sprzedaż tj: czytnik kodów kreskowych, terminal płatniczy oraz metkownicę i wagę.

Szczegółowy program szkolenia Subiekt GT:


Omówienie uregulowań prawnych w zakresie przepisów podatku vat oraz interpretacji ministerstwa finansów i us.
Program szkolenia :
Co to jest faktura?
– istota i znaczenie faktury
– pojecie w prawie polskim.
Kto jest obowiązany do wystawiania faktur?
– podmioty obowiązane do wystawiania faktur.
Komu należy wystawić fakturę?
– podmioty na rzecz których wystawiane są faktury.
Kiedy należy wystawić fakturę?
– rodzaje transakcji dokumentowanych faktura VAT,
– podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur,
– wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego,
– termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT.
Faktury zaliczkowe.
– termin wystawiania faktur zaliczkowych,
– rozliczanie zaliczek otrzymywanych w walucie obcej.
Jak i jaką należy wystawić fakturę (treść i forma).
Zasady wystawiania faktur:
– rodzaje i zawartość dokumentów. Niezbędne dane.

Kurs pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera, poszerzenie wiedzy na temat zasad obsługi klienta, dokumentowania sprzedaży, fakturowania, korekt faktur VAT, sporządzania raportów oraz zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w Polsce.
1. Wprowadzenie nowego towaru:
2. Wprowadzanie kontrahenta:
3. Sprzedaż detaliczna:
4. Faktura sprzedaży:
5. Faktura zakupu:
6. Korekty
7. Naklejki:
8. Zamówienia:
9. Dokumenty magazynowe:
10. Dokumenty kasowe:
11. Dokumenty bankowe drukowanie przelewu:
12. Rozrachunki:
13. Promocje:
14. Modyfikacja graficznych wzorców wydruku:
15. Ustalanie uprawnień użytkowników programu
16. Numery początkowe dokumentów:
17. Waluty:
18. Parametry Subiekta

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Koszt szkolenia 320zł / 32h

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy