Główne założenia

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia kasjerskie i posiąść umiejętność rozpoznawania falsyfikatów zapraszamy na szkolenie. Zajęcia prowadzone z naciskiem na ćwiczenia praktyczne, urozmaicone historiami z życia zawodowego doświadczonych kasjerów. W miłej atmosferze przygotujemy Cię do bezpiecznej pracy z pieniędzmi.

Najwyższy standard zajęć zapewnia wysokiej klasy specjalistka od zabezpieczeń banknotów Dorota Wierzgała – wieloletni praktyk i szkoleniowiec o olbrzymiej wiedzy, doceniana przez instytucje finansowe, oraz urzędy i banki.

Opracowując z NBP program edukacji ekonomicznej „Euro – wspólna waluta zjednoczonej europy” Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje „Poradnik kasjera”. Przewodnik po banknotach to podręcznik adresowany nie tylko dla kasjerów, ale również dla wszystkich osób posługujących się walutami wymienialnymi oraz dla tych,którzy pragną pogłębić wiedzę dotyczącą zabezpieczeń stosowanych we współczesnych banknotach polskich i zagranicznych oraz w dokumentach tożsamości dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Poradnik zawiera maksimum informacji dotyczących zabezpieczeń jak również sposobu ich zachowania na banknotach prawdziwych i fałszywych z jednoczesnym umieszczeniem porównawczych ilustracji omawianego zagadnienia.

Plan kursu

„Polskie i zagraniczne znaki pieniężne”
1. Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych
1.1 Cechy identyfikacyjne znaków pieniężnych
1.2 Techniki druku banknotów
1.3 Stosowanie środków zabezpieczenia autentyczności grafiki i papieru banknotów

2. Metody identyfikacji walut obcych
2.1 Cechy identyfikacyjne walut obcych
2.2 Techniki druku banknotów walut obcych ze szczegółowym uwzględnieniem techniki stalorytniczej
2.3 Stosowane dodatkowe środki zabezpieczenia autentyczności banknotów walut obcych ich cechy

3. Fałszerskie techniki
3.1 Metody fałszowania banknotów
3.2 Metody fałszowania monet
3.3 Metody zastępcze

4. Banknoty wybranych Państw Świata
4.1 Banknoty Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn
? rodzaje banknotów dolarowych
? szczegółowe omówienie banknotów typu Federal Reserve System
4.2 Banknoty innych państw szczególnie :CHF , EURO , GBP, CAD, AUD oraz inne w/g zapotrzebowania zlecającego

5. Specjalne rozwiązania graficzne
5.1 Mikrodruki
5.2 Efekt kątowy
5.3 Znak optyczny
5.4 Kompozycja szaty

6. Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów
6.1 Sporządzanie protokołu zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych

7. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych – zajęcia praktyczne rozpoznawanie falsyfikatów banknotów i monet przy pomocy slajdów , plansz , wzroku , dotyku .
7.1 Badanie autentyczności papieru
7.2 Rozpoznawanie zabezpieczeń widocznych nieuzbrojonym okiem
7.3 Rozpoznawanie zabezpieczeń utajonych

8. Opis charakterystycznych cech czeków autentycznych
8.1 Badanie autentyczności papieru
8.2 Zabezpieczenia ( znak wodny , włókna ochronne , techniki druku , zabezpieczenia utajone , mikrodruki )

9. Sprawdzanie dokumentów tożsamości : dowód osobisty , paszport ( stara i nowa emisja )
9.1 Oględziny ogólne
9.2 Sprawdzanie autentyczności dokumentu jako druku wartościowego
( papier , zabezpieczenia w papierze , zabezpieczenia w druku , zabezpieczenia utajone )
9.3 Sprawdzanie kluczowych miejsc w dowodzie osobistym .

10. Przeliczanie , sortowanie , pakowanie i oznaczanie opakowań znaków pieniężnych
10.1 Liczenie na tzw. Pierwszą rękę , liczenie sprawdzające , liczenie kontrolne
10.2 Formowanie paczek i wiązek banknotów
10.3 Zasady dziurowania banknotów zniszczonych i ich wymiana

11. Kasa
11.1 Wyposażenie kasy i zasady przebywania w kasie
11.2 Zakres pracy kasjera
11.3 Zasilanie kasy w gotówkę
11.4 Przyjmowanie wpłat ( zasady wypełniania dowodów wpłaty , przyjmowanie wpłat pod nieobecność klienta )
11.5 Dokonywanie wypłat
11.6 Rozliczenie kasy

Koszt szkolenia: 500zł

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty.
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK.
Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

Kontakt

faksem na nr: (52) 381 93 14
tel: 509 633 635, 506 403 366
e-mailem: denar@denar.edu.pl

Formularz kontaktowy