Plan szkolenia

Poniższy plan został rozpisany na 10 spotkań po 6 godz. dydaktycznych, co daje łącznie 60 godz. zajęć. W tym 50 godz. zajęć praktycznych i 10 godz. zajęć teoretycznych.

Cele szkoleniowe

Podstawowym celem jest przeszkolenie uczestników w zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie oraz obsługi standardowego oprogramowania komputerów .

Plan kursu

BLOK I – wstęp do gospodarki magazynowej
ü Podział majątku jednostki
ü Obowiązki magazyniera
ü Zabezpieczenie magazynów
ü Podział zapasów
ü Dokumenty magazynowe
ü Odpowiedzialność materialna
ü Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu
ü Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych

BLOK II – obsługa komputera
ü Przygotowanie uczestników do samodzielnego posługiwania się edytorem tekstu, prowadzeniem korespondencji seryjnej ,
dokonywaniem wszelkich analiz związanych z działalnością firmy

BLOK III – prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego z wykorzystaniem komputera

SZKOLENIE NA INDYWIDUALNYCH STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH
METODĄ SAMODZIELNEGO WPROWADZENIA DANYCH I PRACY Z PROGRAMEM

1.WSTĘP
ü Wprowadzanie danych użytkownika i zabezpieczenia,
ü Wprowadzanie danych podmiotu lub ich przeniesienie,
ü Omówienie ułożenie narzędzi pracy w programie (interface).

2.TWORZENIE KARTOTEK I WSTEP DO GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
ü Tworzenie magazynów i tematyka obrotu towarów w magazynach,
ü Tworzenie kartotek towarowych i usług, jednostki, cechy towarów,
ü Tworzenie grup towarowych i cenników,
ü Tworzenie kartotek kontrahentów i analiza obrotów, statystyki.

3.DOKUMENTY
ü Tworzenie dokumentów sprzedaży i zakupów oraz dokumenty obrotów magazynowych,
ü Tworzenie dokumentów finansowych, dokumenty kasowe i operacji bankowych,
ü Rozrachunki z kontrahentami, raporty należności i zobowiązań,
ü Podliczenia i raporty finansowe,
ü Powiązania pomiędzy dokumentami i ich zależności.
ü Unieważnienia i korekty dokumentów.

4.WYDRUKI
ü Wydruki kartotek,
ü Wydruki dokumentów,
ü Wydruki zestawień ,analiz, statystyk,
ü Tworzenie własnych modułów do wydruku.

5.INWENTARYZACJA
e Inwentaryzacje w poszczególnych magazynach,
e Otwarcie, kontrola, zamknięcie inwentaryzacji,
e Wydruki.

6.ARCHIWIZACJA DANYCH
ü Zakładanie folderu archiwum,
ü Automatyzacja procesu archiwizacji,
ü Kontrola zapisu i ścieżki danych programu w systemie,
ü Dearchiwizacja i przywrócenie programu.

Metodyka oraz formy pracy:
l wykłady
l analiza przypadków
l ćwiczenia zespołowe
l ćwiczenia indywidualne
l wykorzystanie komputerów oraz programów magazynowych
l projektora multimedialnego

Koszt szkolenia 490zł / 60h

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy