Główne założenia

Kurs „przeciwdziałanie praniu pieniędzy” umożliwia nabycia podstawowej wiedzy z zakresu przepisów ustawy z dnia 16.11.2000 r O przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu ( Dz.U. Z 2003r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.)oraz przepisów wykonawczych w szczególności przez pracowników instytucji zobowiązanych oraz jednostek współpracujących.

Cele szkolenia

1.nabycie podstawowej wiedzy o celach oraz zasadach realizacji ustawy.
2.poznanie zadań oraz obowiązków instytucji obowiązanych oraz jednostek współpracujących wynikających z ustawy.
3.nabycie podstawowych umiejętności stosowania przepisów ustawy w zakresie prowadzenia
rejestru , identyfikacji klienta i zasad przekazywania informacji do GIIF.
4.poznanie najczęściej stosowanych metod prania pieniędzy występujących w różnych dziedzinach gospodarki.
5.nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania i typowania transakcji podejrzanych.
Zjawisko zwane kolokwialnie praniem pieniędzy jest procederem związanym z działalnością przestępczą, przy czym pojęcie „pieniądze” obejmuje w istocie wartości majątkowe rozumiane jako środki płatnicze , papiery wartościowe lub wartości dewizowe , prawa majątkowe albo rzeczy ruchome i nieruchomości.
W trakcie tego szkolenia nauczysz się w jaki sposób rozpoznawać nielegalne transakcje oraz jakie działania należy podjąć w przypadku podejrzenia o praniu pieniędzy.

Koszt szkolenia

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy