Główne założenia szkolenia

Kurs oceny, wyceny i obrotu złotem dewizowym. Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu stanowi podstawę uzyskania uprawnień do obrotu złotem, które wymaga licencji NBP. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Tematyka

– Wycena i obrót złotem dewizowym,
– Ocena i metody badania złota.dewizoweg,
– Prawo dewizowe, inne przepisy regulujące obrót złotem dewizowym,
– Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy