Egzamin Państwowy

Egzamin przeprowadzany jest najczęściej ostatniego dnia kursu w ośrodku szkoleniowym O.S.iR.K. DENAR. Firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z przystąpieniem do egzaminu, w tym pośredniczy i pomaga w wyborze obowiązkowego ubezpieczenia OC, organizuje badania lotniczo – lekarskie oraz pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji na egzamin.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   506 403 366
   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy