Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

  

Adresaci projektu:

- Osoby bezrobotne
- Powyżej 50 roku życia
- Zamieszkujące na terenie województwa
 Kujawsko – Pomorskiego
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:
- obszarów o największej stopie bezrobocia
- oraz z obszarów wiejskich
- posiadające maksymalnie średnie wykształcenie
 
Osoby rekrutowane do projektu będą mogły skorzystać z 
2 rodzajów kursów zawodowych:
1)15 osób posiadających prawo jazdy kat. C, C+E
nie posiadających kwalifikacji wstępnej
zostanie skierowanych na kurs dla kierowców zawodowych -
„Kwalifikacja wstępna przyspieszona” (140 godzin)
 
2)15 osób posiadających doświadczenie w obróbce
metali skrawaniem,
przejdzie kurs „Obrabiarki sterowane numerycznie 
CNC” (100 godzin)
 
Przewidujemy wsparcie dodatkowe:
- obowiązkowe szkolenie z technik aktywnego poszukiwania pracy i 
rozwoju umiejętności interpersonalnych (32 godziny)
- szkolenie z języka angielskiego dla 12 osób (60 godzin)
- spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i coachem 
(średnio 5 godzin na osobę)
- 3 miesięczny staż zawodowy dla 15 osób
Zapewniamy:
- badania profilaktyczne (lekarskie i psychologiczne)
- zwrot kosztów dojazdu
- stypendia szkoleniowe i stażowe
Biuro projektu: 
Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95
tel. 52-381-93-14 
509-633-635  ,  506-40-33-66
www: denar.edu.pl  
e-mail: sekretariat@denar.edu.pl
 
 

AKTUALNOŚCI

Wrzesień 2013 r  

12 Uczestników Projektu  realizuje kurs  języka angielskiego

Październik 2013 r 

Zakończenie kursu języka angielskiego

7.10.2013 r

Rozpoczęcie kursu „Obrabiarki sterowne numerycznie” dla Grupy 1

28.10.2013 r 

Rozpoczęcie kursu „Obrabiarki sterowne numerycznie” dla Grupy 2

Listopad 2013 r

Zakończenie kursu  „Obrabiarki sterowne numerycznie” dla Grupy 1

Grudzień 2013 r

Zakończenie kursu  „Obrabiarki sterowne numerycznie” dla Grupy 2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 (z dnia 28.08.2013 r.)

Zapytanie ofertowe o wartości powyżej 14.000 euro na realizacje szkoleń pt. "Obrabiarki sterowane numerycznie" dla uczestników projektu "Bezrobotni 50+ gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 13 wrzesień 2013 r. o godzinie 15.00

 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej (17-09-2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie szkoleń w zakresie : „Obrabiarki sterowane

numerycznie” dla uczestników projektu „Bezrobotni 50+ gotowi na zmiany” realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez:

OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SIMP-Henryk Wojciechowski
ul. Rumińskiego 6, 
85-030 Bydgoszcz 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pola oznaczone * są wymagane.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?