Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Lp

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Uczestnik szkolenia:

Cennik dla klientów bez umowy - dla 1 osoby

Cennik przy podpisanej umowie współpracy:

Kompleksowa obsługa Firm z zakresu bhp i p.poż.”

1

Szkolenie wstępne ogólne

Instruktaż ogólny – 3 godz.

 

Instruktaż stanowiskowy – 8 godz

 

Instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno – biurowych – 2 godz.

przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Dotyczy: nowozatrudnionych pracowników; studentów (odbywających praktykę); uczniów szkół zawodowych (praktykantów

100 - 190 zł za pracownika – ustalana jest indywidualnie i zależy od:

- jednorazowej liczby pracowników

- lokalizacji miejsc świadczenia pracy

Szkolenie realizowana jest w formie instruktażu w siedzibie Klienta.

 

wypełnianie zadań służby bhp w ramach stałej lub czasowej umowy (szkolenia okresowe bhp oraz dokonywanie oceny ryzyka zawodowego w cenie umowy)

Cena – od 200 zł netto + 23% Vat miesięcznie – ustalana jest indywidualnie i zależy od: liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju działalności, lokalizacji miejsc świadczenia pracy.

 

2

Szkolenie okresowe

16 godz.

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (ważność szkoleń – 5 lat)

Od 150 zł do 200 zł

8 godz.

pracownicy administracyjno-biurowi (ważność szkoleń – 6 lat)

Od 200 zł

16 godz.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (ważność szkoleń 5 lat)

od 200 zł

8 godz.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (ważność szkoleń – 3 lata lub 1 rok w zależności od charakteru wykonywanej pracy)

Od 200 zł

 

1. Kompleksowa obsługa Firm z zakresu bhp i p.poż. – wypełnianie zadań służby bhp w ramach stałej lub czasowej umowy (szkolenia okresowe bhp oraz dokonywanie oceny ryzyka zawodowego w cenie umowy). Cena – od 200 zł netto + 23% Vat miesięcznie – ustalana jest indywidualnie i zależy od: liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju działalności, lokalizacji miejsc świadczenia pracy.

2. Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Cena – od 80 zł netto + 23% Vat za stanowisko lub grupę stanowisk – ustalana jest indywidualnie i zależy od: liczby stanowisk, rodzaju działalności, lokalizacji miejsc świadczenia pracy.

3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzanie kompletnej dokumentacji. Cena – od 250 zł netto + 23% Vat – ustalana jest indywidualnie.

4. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów oraz planów ewakuacji. Cena – od 1000 zł netto + 23% Vat – ustalana jest indywidualnie i zależy od: kategorii i wielkości budynku.

5. Opracowywanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. Cena ustalana jest indywidualnie. Przy umowie na obsługę bhp – wszystkie instrukcje w ramach umowy.

Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. 

Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, 

a dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.

Coraz częściej BHP staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego według ISO 14001.

Przygotowując projekt szkoleniowy zawsze bierzemy pod uwagę specyfikę firmy klienta i jego indywidualne potrzeby. Jesteśmy w stanie przeprowadzić dowolne szkolenie BHP dla różnych grup zlokalizowanych w dowolnej części kraju

  • krótkie terminy,
  • niskie koszty,
  • gwarancja najwyższej jakości.

Po ustaleniu Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości przedstawimy najdogodniejszą ofertę.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek. Dofinansowanie obejmuje:

  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem ......więcej

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pola oznaczone * są wymagane.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?