Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Warsztaty psychoedukacyjne/ warsztaty umiejętności psychospołecznych

  

Praca psychoedukacyjna ma na celu dostarczenie wiedzy oraz wytrenowanie umiejętności i zachowań dotyczących postrzegania i rozumienia innych oraz samego siebie, dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, umiejętności nawiązywania kontaktu, podnoszenia samooceny i rozpoznania swoich mocnych stron, rozwiązywania problemów w relacjach, stosunku do siebie oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. Na ostatnich sesjach przedmiotem pracy psychologicznej są też problemy osobiste związane z   trudnościami wynikającymi z sytuacji życiowej.

  

  Spodziewane efekty:

 

 • ·         zwiększenie asertywności,
 • ·         zmniejszenie społecznego lęku,
 • ·         rozwijanie umiejętności  nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
 • ·         rozwinięcie behawioralnych i poznawczych zdolności przejawianych w sytuacjach rozwiązywania problemów,
 • wzbogacenie swojego repertuaru zachowań i reakcji emocjonalnych.
 • nabycie wiedzy dotyczącej komunikacji oraz kształcenie zdolności komunikowania się i empatii w grupie
 • rozwijanie umiejętności słuchania i wyrażania swoich myśli i uczuć.
 • ·         kształtowanie nawyku operowania informacją zwrotną, komunikatem „ja”
 • ·         nabycie umiejętności zachowań  w zakresie radzenia sobie z presją, manipulacją, agresją i krytyką,
 • ·         nabycie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych,

 

Treści nauczania:

1.      Integracja grupy, zaistnienie poszczególnych osób w grupie, autoprezentacja

2.      Teoria komunikacji, warsztat z zakresu komunikacji

3.      Doświadczanie relacji z innymi osobami  oraz poszerzanie możliwości bezpośredniego kontaktowania się z innymi

4.      Teoria asertywności, warsztaty rozwijające postawę asertywną

5.      Ujawnianie struktury grupy – ról grupowych, koalicji i podgrup.

6.      Ustrukturalizowane ćwiczenia wyrażania potrzeb, uczuć, myśli i akceptacji

7.      Ćwiczenia rozwijające umiejętności  słuchania i odpowiadania

8.      Uczenie się technik definiowania problemu i planowania rozwiązań

9.      Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień

10.  Poszerzanie samoświadomości w następującej tematyce:

Ø  pozycja własna wobec innych, systemy obronne ,zaufanie i bezpieczeństwo w kontakcie interpersonalnym,

Ø  stosunek do autorytetu, problematyka agresji, reakcja na stres, modyfikacja obrazu siebie,
 

Zajęcia warsztatowe realizowane będą w następujących blokach tematycznych:

 • INTEGRACJA
 • KOMUNIKACJA
 • ASERTYWNOŚĆ
 • ROLE GRUPOWE
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 • PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE
 • STRES, FRUSTRACJA, DEPRESJA.
 • AFIRMACJA
 • KOOPERACJA
 • ROZWÓJ OSOBISTY.
 • RADZENIE SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ.
 • UCZUCIA.
 • KONSTRUKTYWNE ZACHOWANIA

Metody realizacji zajęć:

-    praca w grupie

-    praca w podgrupach

-    metody plastyczne

-    pantomima

-    psychodrama

-    burza mózgów

 

                        Opracowała mgr Aleksandra Piontkowska

 

 

 

Koszt szkolenia:
Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty.
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK.
Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju
KONTAKT
Formularz zgłoszeniowy
faksem na nr: (52) 381 93 14
tel:509 633 635, 506 403 366
e-mailem: denar@denar.edu.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pola oznaczone * są wymagane.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?