W związku z aktualizacją zapisu w Wniosku o Dofinansowanie projektu pn „Akademia Wiedzy i Doświadczenia” Projektodawca informuje Uczestników Projektu o zaktualizowaniu Regulaminu Projektu w § 1 pkt. 1.4 tj w części dotyczącej wydłużenia okresu realizacji a co za tym idzie form wsparcia i otrzymuje następujące brzmienie:

„Projekt trwa od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r….”

1. Deklaracja uczestnictwa Akademia Wiedzy i Doświadczenia

2. Formularz zgłoszeniowy Akademia Wiedzy i Doświadczenia

3. Oświadczenie UP o spełnieniu wymagów Akademia Wiedzy i Doświadczenia

4. Oświadczenie UP

5. Regulamin Akademia Wiedzy i Doświadczenia

5.1. Regulamin Akademia Wiedzy i Doświadczenia 1

6. Umowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia

7. Harmonogram ECDL S2 S4

8. Harmonogram ECDL

9. Harmonogram Prawo jazdy

10. Harmonogram spawacz mag 135

11. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą wózka jezdniowego