Cel szkolenia

Asertywność to umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych, umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, autentyczność, elastyczność zachowania, świadomość siebie (wad, zalet, opinii), empatia, stanowczość, umiejętność samooceny. Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne emocje, nie poddaje się łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób. Osoba asertywna posiada umiejętność określania własnych oczekiwań i uczenia innych jak chce być traktowana.

Asertywność nie oznacza ignorowania emocji i dążeń innych ludzi, lecz raczej zdolność do realizacji założonych celów mimo negatywnych nacisków otoczenia, racjonalną dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych. Asertywność to obok empatii podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Diagnozy zachowań nieasertywnych dokonuje się na podstawie zablokowanych w autoprezentacji sfer komunikacji – blokady mówienia nie, wyrażania i przyjmowania opinii i krytyki, kontaktu z autorytetem i tłumem (trema), radzenia sobie z poczuciem winy.

Zagadnienia

– asertywność w praktyce,
– jak nie pomylić asertywności z agresją,
– w jakich sytuacjach warto być asertywnym,
– badanie asertywności,
– jak pracować nad sobą i nad koniecznymi zmianami,
– asertywna prezentacja własnego zdania,
– techniki komunikacyjne w rozmowach służbowych i prywatnych,
– jak pozbyć się uległości,
– pozytywne relacje odmawiając,
– sposoby odmowy w sytuacji zwiększonego nacisku,
– odmowa wobec szefa – jak to zrobić asertywnie,
– sposoby postępowania w sytuacjach stresowych,
– granice asertywności,
– asertywne reagowanie na krytykę.

Motody szkolenia

70 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.
30 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia.

– ćwiczenia,
– studia przypadków,
– gry sytuacyjne,
– mikro-wykłady,
– symulacje
– dyskusje,
– odgrywanie ról.

Poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.

Koszt szkolenia: 990zł / 16h

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy