Negocjacje

Jest to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów.

75% sprzedawców traci klientów podczas negocjacji sprzedażowych. Poznaj praktyczne rozwiązania aby zwiększyć Twoją sprzedaż! Uczestnicy którzy wezmą udział w szkoleniu rozwiną swoje kompetencje związane z prowadzeniem negocjacji.

Negocjacje są nieodłącznym elementem biznesu. To w trakcie negocjacji decyduje „być albo nie być” kontraktów handlowych. Do niedawna negocjacje były wiedzą dla „wtajemniczonych”, dziś coraz częściej spotykasz opanowanych i twardych negocjatorów. Czy chciałbyś negocjować ze świadomością, że już na starcie masz nad nimi przewagę? Taką przewagę może zapewnić Ci znajomość zaawansowanych technik negocjacji i to, dlatego warto być uczestnikiem szkolenia.

Uczestnicy

Kadra zarządzająca, pracownicy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, specjaliści, właściciele firm oraz wszystkie osoby, które w związku z wykonywanym zawodem często podejmują negocjacje lub prowadzą mediacje między stronami konfliktów.

Metody szkolenia

Metody szkolenia:
60 % czasu szkolenia – warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa,
40% czasu szkolenia – teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia.

– ćwiczenia,
– studia przypadków,
– gry sytuacyjne,
– mikro-wykłady,
– symulacje,
– dyskusje,
– odgrywanie ról.

Poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.

Wychodząc z warsztatów będziesz wiedział:

– jak stworzyć sobie przewagę ,
– jak zarządzać całą rozmową,
– na co zwracać uwagę w mowie ciała,
– poznasz techniki negocjacji,
– przygotujesz się do naegocjacji,
– jak zbudować swój image jeszcze przed rozmową,
– jak ustalić swój punkt krytyczny,
– jak zaplanować przebieg rozmowy i stwórzyć odpowiednie warunki do jej prowadzenia,
– jak wyrazić swój optymizm co do efektów spotkania,
– jak zadawać pytania w taki sposób, żeby jak najczęściej uzyskiwać odpowiedź „tak”,
– jak zachować spokój i opanowanie,
– jak pozytywnie zakończ spotkanie, nawet w przypadku nie wypracowania rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy