Korzyści ze szkolenia

Szkolenie nie tylko pozwala poprawić swoją skuteczność w sprzedaży. Wywiera też pozytywny wpływ na zmianę postaw w życiu prywatnym handlowca. Menedżerowie działu sprzedaży nigdy nie powinni zadowalać się osiągniętymi bieżącymi wynikami (jak również historycznymi). Powinni stale dokonywać oceny zespołu sprzedażowego, poszukując możliwości poprawy i wprowadzając konieczne zmiany. Czasami problemy działu sprzedaży i stojące przed nim wyzwania nie są oczywiste.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób, którym zależy na doskonaleniu umiejętności sprzedażowych i budowaniu trwałych relacji z istniejącymi klientami.Szkolenie stanowi uzupełnienie warsztatów negocjacyjnych.

Cele szkolenia

– rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych,
– poznanie mechanizmów podejmowania decyzji,
– jak sprzedawać lepiej i więcej,
– odkrycie prawdziwych potrzeb klienta,
– stworzenie i rozwijanie skutecznej argumentacji,
– rozwijanie umiejętności właściwej reakcji na wątpliwości i pojawiające się obiekcje klienta,
– poznanie pozytywnych metod zakończenia spotkania z klientem,
– właściwe wształtowanie obrazu firmy w oczach klientów.

Metody szkolenia

70 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.
30 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia.

– ćwiczenia,
– studia przypadków,
– gry sytuacyjne,
– mikro-wykłady,
– symulacje
– dyskusje,
– odgrywanie ról.

Poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników.
Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników,
tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści,
przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy