Główne założenia

„Jak czytać i rozumieć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej? Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka”. Przeznaczone jest dla nauczycieli różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych. Obejmuje 10 godzin lekcyjnych. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych. Na zajęcia należy przynieść opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wybranego ucznia (należy zakleić dane osobowe).

Cele szkolenia – nauczycieli

– pogłębi wiedzę dotyczącą dysleksji rozwojowej,
– wyjaśni terminy stosowane w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej,
– prawidłowo odczyta opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
– dostosuje wymagania do indywidualnych możliwości ucznia z dysleksją rozwojową.

Warsztaty prowadzi Pani A. Miloch Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji , autorka „Innowacyjnego programu pomocy uczniom z dysleksją rozwojową” .

Koszt szkolenia: 260zł / 10h

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy