Główne założenia

„Jak pomóc uczniowi z dysleksją zapanować nad chaosem tekstu?” (10 godz. lekcyjnych). Przeznaczone jest ono dla nauczycieli języka polskiego (szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej). Szkolenie trwa 10 godzin lekcyjnych. Nauczyciele zostaną wyposażeni w komplet materiałów szkoleniowych. Warsztaty prowadzi Pani A. Miloch Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji , autorka „Innowacyjnego programu pomocy uczniom z dysleksją rozwojową” .

Cel szkolenia – nauczyciel

– pogłębi wiedzę o dysleksji rozwojowej,
– pozna techniki organizowania wypowiedzi pisemnej ułatwiające pracę dziecku z dysleksją rozwojową,
– pozna metody prowadzenia notatek ułatwiające uczniowi z dysleksją efektywne uczenie się,
– pozna metody pracy z tekstem przydatne uczniowi z dysleksją rozwojową.

Koszt szkolenia: 260zł / 10h

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy