Główne założenia

„Rozpoznawanie i sposoby pracy z dzieckiem z ryzyka dysleksji” (nauczyciela tzw. „zerówek” oraz nauczania zintegrowanego: 6 godz.). Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli klas ‘0’ i nauczania zintegrowanego. Uczestnik, oprócz pogłębienia wiedzy dotyczącej przyczyn dysleksji rozwojowej, pozna symptomy ryzyka dysleksji. Zostanie również wyposażony w wiedzę dotyczącą metod pracy ułatwiających naukę czytania i pisania dzieciom z specyficznymi trudnościami w opanowaniu tych umiejętności.

Cele szkolenia – nauczyciel

– pogłębi wiedzę o dysleksji rozwojowej,
– pozna symptomy ryzyka dysleksji na wczesnym etapie edukacyjnym,
– pozna metody pracy ułatwiające naukę czytania i pisania dziecka z ryzyka dysleksji rozwojowej.

Plan szkolenia

1. Wstęp.
2. Definicja, przyczyny i objawy dysleksji rozwojowej.
2.1. Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu.
2.2. Definicja dysleksji rozwojowej.
2.3. Typy dysleksji rozwojowej.
2.4. Postacie dysleksji rozwojowej.
2.5. Przyczyny dysleksji rozwojowej.
3. Akty prawne.
4. Symptomy ryzyka dysleksji w kl. ‘0’.
5. Symptomy ryzyka dysleksji w młodszym wieku szkolnym.
6. Metody pracy ułatwiające dziecku naukę czytania i pisania.
7. Gry i zabawy ułatwiające naukę czytania i pisania.

Koszt szkolenia: 180zł / 6h

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy