Cel szkolenia

„Stop narkotyki – mikro edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień”. Celem programu jest wyedukowanie nauczycieli w taki sposób , aby potrafili rozpoznawać wśród swoich podopiecznych objawy uzależnienia i aby potrafili rozwiązywać trudną sytuację Warsztaty prowadzi certyfikowany terapeuta uzależnień , Kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień . Na wykładzie omawiane są uzależnienia od alkoholu jak i narkotyków.

Plan kursu

1. Co to jest uzależnienie ?
2. Destrukcyjny charakter uzależnień.
3. Alkoholizm i narkomania jako choroba bio – psycho – społeczna.
4. Psychologiczne mechanizmy uzależnień.
5. Uzależniony i jego rodzina.
6. Rodzaje narkotyków i ich działanie.
7. Jak rozpoznać , że ktoś bierze środki odurzające , najbardziej charakterystyczne zachowania.
8. Interwencja , gdy mamy od czynienia z uzależnionym , jak z nim rozmawiać . Warsztaty.
9. Jak rozmawiać z rodziną uzależnionego . Warsztaty.
10. Gdzie szukać pomocy?

Koszt szkolenia: 480zł / 16h

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy