Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

szkolenia zawodowe Bydgoszcz

Tyflohome - miejsce wsparcia osób starszych

(z niepełnosprawnością wzrokową lub niesamodzielnych)

 

Osoby starsze 60+, mające problemy ze wzrokiem z orzeczoną niepełnosprawnością wzorkową lub niesamodzielne, zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Tyflohome - miejsce wsparcia osób słabowidzących i niewidomych”. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnik będzie miał możliwość nabycia wiedzy z zakresu: podstaw obsługi komputera Tyflo oraz urządzeń mobilnych, programów odczytu ekranu i powiększających, korzystania z zasobów sieci Internet oraz sprawnej obsługi poczty elektronicznej, portali społecznościowych, komunikatorów internetowych itp. 

W ramach szkolenia przewidziane są również zajęcia z animatorem czasu wolnego celem zapewnienia integracji społecznej.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących przy objętych Lokalną Strategią Rozwoju ulicach na terenie wskazanych poniżej Osiedli:

- Śródmieście

- Bocianowo

- Wilczak

- Błonie

- Fordon I

- Fordon II

- Okole

 

 

 

Projekt pn.: „Równik”.

Osoby z niepełnosprawnościami lub przebywające w pieczy zastępczej i/lub opuszczające pieczę zstępczą (do dwóch lat po opuszczeniu instytucji pieczy), mające problemy z godzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Równik”. W ramach projektu oferujemy zajęcia coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego celem wspierania równowagi praca - rodzina, spotkania z radcą prawnym, zajęcia z animatorem czasu wolnego itp .

Cykl szkoleń składa się z 10 modułów tematycznych, takich jak:

1. Warsztat pracy nad własnymi stereotypami.

2. Warsztat równości szans.

3. Bilans-Balans – równowaga pomiędzy życia zawodowym i rodzinnym.

4. Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych.

5. Elastyczne formy zatrudnienia.

6. Klub Rodzica.

7. Strategie godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

8. Motywowanie i zarządzanie zmianą.

9. Spotkanie z prawnikiem (z zakresu prawa rodzinnego).

10. Zajęcia z animatorem czasu wolnego.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących przy objętych Lokalną Strategią Rozwoju ulicach na terenie wskazanych poniżej Osiedli:

- Śródmieście

- Bocianowo

- Wilczak

- Błonie

- Fordon I

- Fordon II

- Okole

REKRUTACJA DO PROGRAMU

W programie „RÓWNIK” mogą wziąć udział osoby dorosłe spełniające łącznie następujące kryteria:

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

506 403 366

509 633 635

570 999 109

sekretariat@denar.edu.pl

Adres biura: ul. Klonowa 8

86-065 Łochowo

NIP: 554-144-46-10

 

Adres spotkań z doradcą zawodowym 

ul.Matejki 1a/ lok.204

85-010 Bydgoszcz

Sale szkoleniowe:

Bydgoszcz ul. Jagiellońska

Bydgoszcz ul. Chodkiewicza

Bydgoszcz ul. Toruńska 

Łochowo ul. Klonowa