Zapisz się na szkolenie

W celu podejścia do egzaminu uczestnik:

 

1) Wypełnia i przesyła dokument potwierdzający praktykę:

- zaświadczenia o posiadanym wykształceniu tj. dyplom ukończenia szkoły /uczelni kierunkowej, lub

- zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku samozatrudnienia skan z CEiDGwraz z odpowiednim PKD

 

2) Po otrzymaniu tych informacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRAKLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. zakres tematyki, miejsce oraz termin egzaminu ustala Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej i powiadamia o nich osobę co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu. Wiadomość jest wysyłana z naszego maila.

 

3) Do uczestnika przesyłamy zakres i tematykę egzaminu.

 

4) Wniosek/wnioski egzaminacyjny/e po wypisaniu uczestnik przesyła do nas pocztą (egzamin online) lub zdaje komisji (egzamin stacjonarny). 

 

5) Uczestnicy szkoleń mają dostęp do bezpłatnych szkoleń on-line, video i materiałów 

 

6) Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna nr 717 powołana przy Stowarzyszeniu Naukowo - Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich.

 

Szkolenia prowadzone są w formie jednodniowego seminarium. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin ustny, podczas którego obowiązkowe jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

 

1) Opłaty za szkolenia:

Koszt szkolenia teoretycznego otwartego online/stacjonarne G1/G2/G3: 89 zł (zw. z VAT) za każdą osobę

Koszt szkolenia dla osób które zapisały się na kurs F-gazy: O zł

 

2) Opłaty za egzaminy:

Koszt jednego egzaminu „Eksploatacja” lub „Dozór”:

od 01.01.2023 r. do 31.06.2023 r. wynosi 349 zł (zw. z VAT)

od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 360 zł (zw. z VAT)

Egzamin państwowy osobno dla każdej z grup. Opłata egzaminacyjna wprzypadku uprawnień na dozór i eksploatację jest podwójna. Cena egzaminu (10%najniższej krajowe) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.

 

SZKOLENIA REALIZOWANE CO 2 TYGODNIE

Uprawnienia G2 cieplne

Co obejmują?

Są to uprawnienia grupy 2, dotyczące urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.  Uprawnienia te można uzyskać w dwóch zakresach: eksploatacji „E” lub dozoru „D”.

Zakresy uprawnień energetyczne G2:

obsługa,

konserwacja,

remonty,

montaż,

zakres kontrolno-pomiarowy.

 

 

 

Uprawnienia elektryczne

 

 G1

 

 

 

 

Uprawnienia elektryczne

 

G3

 

 

 

KONTAKT

 

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Napisz do nas

denar@denar.edu.pl

Zadzwoń do nas

(+48) 506 403 366

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Godziny otwarcia

Pon-Pt 08:00 - 16:00

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe
OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Wyślij zapytanie

Kontakt telefoniczny

 

Godziny otwarcia

 

Dyrektor: pn.: - pt.: 8:00 - 15:00

+48 509 633 635

denar@denar.edu.pl 

 

Sekretariat: pn. - pt.: 8:00 - 16:00

biuro@denar.edu.pl

 

Dział szkoleń - pt.: 8:00 - 16:00

+48 506 403 366 

denar@denar.edu.pl

 

DENAR

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr 

86-065 Łochowo ul. Klonowa 8

NIP: 5541444610

 

Sale wykładowe

Łochowo

Bydgoszcz

Grudziądz

Inowrocław

Pakość

 

 

 

 

 

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

(+48) 506 403 366

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Na skróty

 

Domowa

 

O firmie

 

Oferta

 

Blog

 

Kontakt

 

Polityka prywatności

© 2022