Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

KIEROWANIE ZESPOŁEM

TRENING INTERPERSONALNY

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

JAK CZYTAĆ OPINIE PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ

ROZPOZNAWANIE I SPOSOBY PRACY Z DZIECKIEM Z RYZYKA DYSLEKSJI

JAK POMÓC UCZNIOWI Z DYSLEKSJĄ

STOP NARKOTYKI

NLP