Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

STOP NARKOTYKI

CEL SZKOLENIA

„Stop narkotyki – mikro edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień”. Celem programu jest wyedukowanie nauczycieli w taki sposób , aby potrafili rozpoznawać wśród swoich podopiecznych objawy uzależnienia i aby potrafili rozwiązywać trudną sytuację Warsztaty prowadzi certyfikowany terapeuta uzależnień , Kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień . Na wykładzie omawiane są uzależnienia od alkoholu jak i narkotyków.

PLAN KURSU

1. Co to jest uzależnienie ?

2. Destrukcyjny charakter uzależnień.

3. Alkoholizm i narkomania jako choroba bio – psycho – społeczna.

4. Psychologiczne mechanizmy uzależnień.

5. Uzależniony i jego rodzina.

6. Rodzaje narkotyków i ich działanie.

7. Jak rozpoznać , że ktoś bierze środki odurzające , najbardziej charakterystyczne zachowania.

8. Interwencja , gdy mamy od czynienia z uzależnionym , jak z nim rozmawiać . Warsztaty.

9. Jak rozmawiać z rodziną uzależnionego . Warsztaty.

10. Gdzie szukać pomocy?

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

   (52) 381 93 14