3.

Umowa

BHP

 

Dopuszczając do pracy pracownika bez obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP, bierzesz na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną, co może się wiązać z wypłacaniem renty

lub odszkodowania (art. 444 K.C.)

 

Tyflohome - miejsce wsparcia osób starszych

(z niepełnosprawnością wzrokową lub niesamodzielnych)

 

Osoby starsze 60+, mające problemy ze wzrokiem z orzeczoną niepełnosprawnością niedowidzącywzorkową lub niesamodzielne, zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Tyflohome - miejsce wsparcia osób słabowidzących i niewidomych”.

Zapisy przyjmujemy w biurze projektu, przy ul. Jagiellońskiej 95/5 w Bydgoszczy, w godzinach od 9:00 do 16:00. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 52 381-93-14.

Projekt pn.: „Równik”.

Osoby z niepełnosprawnościami lub przebywające w pieczy zastępczej i/lub opuszczające pieczę zstępczą (do dwóch lat po opuszczeniu instytucji pieczy), mające problemy z godzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Równik”.

Nowe projekty

Szkolenia zawodowe

Szkolenia interpersonalne

Szkolenia dla Ciebie!

Priorytetowe jest dla nas ciągłe podnoszenie jakości usług. Wysoki poziom zajęć i uzyskiwanych efektów stworzył bardzo dobrą opinię o ośrodku. .

19 lat na rynku szkoleniowym

2400 ukończonych szkoleń

12 900 wydanych zaświadczeń

Szkolenia zawodowa

Kursy UAVO VLOS

Operator wózka jezdniowego

Realizujemy: kursy, szkolenia, warsztaty i wykłady na terenie całej Polski z zakresu kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz szkoleń interpersonalnych, psychoedukacji i doradztwa zawodowego.

Oferujemy profesjonalne szkolenia przeprowadzane przez najwyższej rangi specjalistów z branży bezzałogowego lotnictwa. Charakteryzuje nas wysoka zdawalność,

Nauka podstaw obsługi komputera MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS OUTLOOK I INTERNET. Kurs podzielony został na 4 moduły tematyczne, łącznie 50 h zajęć.

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym  oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

1.

Analiza potrzeb

2.

Oferta

3.

Umowa

4.

Realizacja

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

 

 

 

KURSY INFORMATYCZNE

 

 

HACCP

 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie zasad GHP/GMP/HACCP w zakładach produkcji żywności, placówkach żywienia zbiorowego, sklepach, hurtowniach.Na naszym kursie HACCP przekażemy Ci niezbędne informacje dotyczące wszystkich etapów wdrażania HACCP.

 

 

SZKOLENIA INTERPERSONALNE

 

Trening interpersonalny – jest przedsięwzięciem, w którym nacisk kładzie się na interakcje z innymi ludźmi, doświadczanie „tu i teraz”,

na eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami, wyrażanie uczuć, itp.

Kurs komputerowy

SZKOLENIA Z

DOFINANSOWANIEM DO 

80%

Formularz kontaktowy

3.

Umowa

3.

Umow

Zapisy na szkolenie/nazwa
Treść wiadomości:
Twój e-mail:
telefon
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR

 

 

 

 

 

 

 

509 633 635

506 403 366

577 571 521 

570 999 109

52 381 93 14

denar.djw@wp.pl

denar@denar.edu.pl

szkolenia@denar.edu.pl

sekretariat@denar.edu.pl

 

85-065 Bydgoszcz ul.Jagiellońska 95