Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

SZKOLENIA DLA FIRM BUR

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR z sukcesem przeszedł kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskał wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP. W dniach 21-22.09.2017r przeprowadzony został audyt funkcjonowania ośrodka w Bazie Usług Rozwojowych. W wyniku audytu funkcjonowania naszego ośrodka w Bazie, potwierdzono zgodność poprzez spełnienie kryteriów wpisu do Bazy potwierdzających działanie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu BUR.

Szkolenia dofinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych (BUR) daje szansę na poszerzenie wiedzy, która przyczyni się do polepszenia sytuacji Twojej firmy i pomoże Ci pracować jeszcze efektywniej.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y podniesieniem swoich kompetencji w oparciu o szkolenia, zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Usług Rozwojowych. Już teraz można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia.

Przed skorzystaniem z dofinansowania usług rozwojowych w ramach warto opracować długofalowy plan rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości myśląc o kompleksowej obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzi projekt wsparcia ekspercko-doradczego w tym zakresie. Od teraz każdy zainteresowany swoim rozwojem przedsiębiorca może dzięki udziałowi w projekcie:– uzyskać profesjonalną analizę własnej działalności oraz rzetelne branżowe doradztwo,– otrzymać przygotowany plan rozwoju, który pozwoli mu na precyzyjne wybranie usługi rozwojowej dopasowanej do jego potrzeb, dzięki którym osiągnie zamierzone cele biznesowe określone w Planie,– pozyskać dokument, wspierający jego wiarygodność w kontaktach z partnerami biznesowymi.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

  

(52) 381 93 14 

Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR) ?

To ogólnodostępna, bezpłatna platforma ofert usług rozwojowych, m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Korzystanie z takich usług pozwala instytucjom i osobom prywatnym rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe. Baza została stworzona głównie z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, jest kontynuacją największej w Polsce wyszukiwarki usług szkoleniowych „Inwestycja w Kadry". Baza Usług Rozwojowych zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.: daje dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich oferty - każdy zainteresowany może w sposób prosty, szybki i efektywny wyszukać propozycję, dopasowaną do swoich potrzeb, daje możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę" – odpowiadającej konkretnym potrzebom w sposób bezpośredni, daje uczestnikom szansę oceny usług, z których korzystali i zapoznania się z ocenami innych uczestników usług, umożliwia rejestrację w Krajowym Systemie Usług (KSU) - 

 Czym jest BUR - to sposób dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jego pracowników oraz osób fizycznych  Przedsiębiorcy mogą także za pośrednictwem bazy zgłaszać zapotrzebowanie na daną usługę, jeśli nie znajdą jej wśród już dostępnych na platformie.  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/