Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

ROZPOZNAWANIE I SPOSOBY PRACY Z DZIECKIEM Z RYZYKA DYSLEKSJI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

„Rozpoznawanie i sposoby pracy z dzieckiem z ryzyka dysleksji” (nauczyciela tzw. „zerówek” oraz nauczania zintegrowanego: 6 godz.). Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli klas ‘0’ i nauczania zintegrowanego. Uczestnik, oprócz pogłębienia wiedzy dotyczącej przyczyn dysleksji rozwojowej, pozna symptomy ryzyka dysleksji. Zostanie również wyposażony w wiedzę dotyczącą metod pracy ułatwiających naukę czytania i pisania dzieciom z specyficznymi trudnościami w opanowaniu tych umiejętności.

CELE SZKOLENIA – NAUCZYCIEL

– pogłębi wiedzę o dysleksji rozwojowej,– pozna symptomy ryzyka dysleksji na wczesnym etapie edukacyjnym,– pozna metody pracy ułatwiające naukę czytania i pisania dziecka z ryzyka dysleksji rozwojowej.

PLAN SZKOLENIA

1. Wstęp.

2. Definicja, przyczyny i objawy dysleksji rozwojowej.

2.1. Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu.

2.2. Definicja dysleksji rozwojowej.

2.3. Typy dysleksji rozwojowej.

2.4. Postacie dysleksji rozwojowej.

2.5. Przyczyny dysleksji rozwojowej.

3. Akty prawne.

4. Symptomy ryzyka dysleksji w kl. ‘0’.

5. Symptomy ryzyka dysleksji w młodszym wieku szkolnym.

6. Metody pracy ułatwiające dziecku naukę czytania i pisania.

7. Gry i zabawy ułatwiające naukę czytania i pisania.

 

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

   (52) 381 93 14