Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

JAK POMÓC UCZNIOWI Z DYSLEKSJĄ

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

„Jak pomóc uczniowi z dysleksją zapanować nad chaosem tekstu?” (10 godz. lekcyjnych). Przeznaczone jest ono dla nauczycieli języka polskiego (szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej). Szkolenie trwa 10 godzin lekcyjnych. Nauczyciele zostaną wyposażeni w komplet materiałów szkoleniowych. Warsztaty prowadzi Pani A. Miloch Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji , autorka „Innowacyjnego programu pomocy uczniom z dysleksją rozwojową” .

CEL SZKOLENIA – NAUCZYCIEL

– pogłębi wiedzę o dysleksji rozwojowej,– pozna techniki organizowania wypowiedzi pisemnej ułatwiające pracę dziecku z dysleksją rozwojową,– pozna metody prowadzenia notatek ułatwiające uczniowi z dysleksją efektywne uczenie się,– pozna metody pracy z tekstem przydatne uczniowi z dysleksją rozwojową.

 

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

   (52) 381 93 14 

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR

 

 

 

 

 

 

 

509 633 635

506 403 366

577 571 521 

570 999 109

52 381 93 14

denar.djw@wp.pl

denar@denar.edu.pl

szkolenia@denar.edu.pl

sekretariat@denar.edu.pl

 

85-065 Bydgoszcz ul.Jagiellońska 95