KASJER WALUTOWY 

Kurs Kasjer Walutowy Bydgoszcz 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia kasjerskie i posiąść umiejętność rozpoznawania falsyfikatów zapraszamy na szkolenie. Zajęcia prowadzone z naciskiem na ćwiczenia praktyczne, urozmaicone historiami z życia zawodowego doświadczonych kasjerów. W miłej atmosferze przygotujemy Cię do bezpiecznej pracy z pieniędzmi.

Najwyższy standard zajęć zapewnia wysokiej klasy specjalistka od zabezpieczeń banknotów  wieloletni praktyk i kurs kasjer walutowy Bydgosczszkoleniowiec o olbrzymiej wiedzy, doceniana przez instytucje finansowe, oraz urzędy i banki.

 
Opracowując z NBP program edukacji ekonomicznej „Euro – wspólna waluta zjednoczonej europy”
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje „Poradnik kasjera”. Przewodnik po banknotach to podręcznik adresowany nie tylko dla kasjerów, ale również dla wszystkich osób posługujących się walutami wymienialnymi oraz dla tych,którzy pragną pogłębić wiedzę dotyczącą zabezpieczeń stosowanych we współczesnych banknotach polskich i zagranicznych oraz w dokumentach tożsamości dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Poradnik zawiera maksimum informacji dotyczących zabezpieczeń jak również sposobu ich zachowania na banknotach prawdziwych i fałszywych z jednoczesnym umieszczeniem porównawczych ilustracji omawianego zagadnienia.

PLAN KURS Kasjer walutowy Bydgoszcz

„Polskie i zagraniczne znaki pieniężne”1. Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych

1.1 Cechy identyfikacyjne znaków pieniężnych

1.2 Techniki druku banknotów

1.3 Stosowanie środków zabezpieczenia autentyczności grafiki i papieru banknotów

2. Metody identyfikacji walut obcych

2.1 Cechy identyfikacyjne walut obcych

2.2 Techniki druku banknotów walut obcych ze szczegółowym uwzględnieniem techniki stalorytniczej

2.3 Stosowane dodatkowe środki zabezpieczenia autentyczności banknotów walut obcych ich cechy

3. Fałszerskie techniki

3.1 Metody fałszowania banknotów

3.2 Metody fałszowania monet

3.3 Metody zastępcze

4. Banknoty wybranych Państw Świata

4.1 Banknoty Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn? rodzaje banknotów dolarowych? szczegółowe omówienie banknotów typu Federal Reserve System

4.2 Banknoty innych państw szczególnie :CHF , EURO , GBP, CAD, AUD oraz inne w/g zapotrzebowania zlecającego

5. Specjalne rozwiązania graficzne

5.1 Mikrodruki

5.2 Efekt kątowy

5.3 Znak optyczny

5.4 Kompozycja szaty

6. Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów

6.1 Sporządzanie protokołu zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych

7. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych – zajęcia praktyczne rozpoznawanie falsyfikatów banknotów i monet przy pomocy slajdów , plansz , wzroku , dotyku .

7.1 Badanie autentyczności papieru

7.2 Rozpoznawanie zabezpieczeń widocznych nieuzbrojonym okiem

7.3 Rozpoznawanie zabezpieczeń utajonych

8. Opis charakterystycznych cech czeków autentycznych

8.1 Badanie autentyczności papieru

8.2 Zabezpieczenia ( znak wodny , włókna ochronne , techniki druku , zabezpieczenia utajone , mikrodruki )

9. Sprawdzanie dokumentów tożsamości : dowód osobisty , paszport ( stara i nowa emisja )

9.1 Oględziny ogólne

9.2 Sprawdzanie autentyczności dokumentu jako druku wartościowego( papier , zabezpieczenia w papierze , zabezpieczenia w druku , zabezpieczenia utajone )

9.3 Sprawdzanie kluczowych miejsc w dowodzie osobistym .

10. Przeliczanie , sortowanie , pakowanie i oznaczanie opakowań znaków pieniężnych

10.1 Liczenie na tzw. Pierwszą rękę , liczenie sprawdzające , liczenie kontrolne

10.2 Formowanie paczek i wiązek banknotów

10.3 Zasady dziurowania banknotów zniszczonych i ich wymiana

11. Kasa

11.1 Wyposażenie kasy i zasady przebywania w kasie

11.2 Zakres pracy kasjera

11.3 Zasilanie kasy w gotówkę

11.4 Przyjmowanie wpłat ( zasady wypełniania dowodów wpłaty , przyjmowanie wpłat pod nieobecność klienta )

11.5 Dokonywanie wypłat

11.6 Rozliczenie kasy

Koszt szkolenia: 700zł/16h

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty.

 
kurs kasjer walutowy Bydgoszcz
17 września 2022

Kontakt telefoniczny

 

Godziny otwarcia

 

Dyrektor: pn.: - pt.: 8:00 - 15:00

+48 509 633 635 

 

Sekretariat: pn. - pt.: 8:00 - 16:00

+48 570 999 109

 

Dział szkoleń - pt.: 8:00 - 16:00

+48 506 403 366 

 

 

sekretariat@denar.edu.pl

Adres biura: , 86-065 Łochowo ul. Klonowa 8

NIP: 554-144-46-10

 

Adres spotkań z doradcą zawodowym 

ul.Matejki 1a/ lok.204

85-010 Bydgoszcz