O nas

 

 

 

 

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr “Denar” powstał w 2000 roku, który działa w oparciu o przepisy regulujące status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nr ewidencyjnym 79523/2000. Posiada również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu o numerze 2.04/00153/2007.

Ośrodek realizuje: kursy, szkolenia, warsztaty i wykłady na terenie całej Polski z zakresu kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz szkoleń interpersonalnych, psychoedukacji i doradztwa zawodowego.

Jesteśmy nowoczesną i ciągle rozwijającą się organizacją. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę, dzięki której możemy z powodzeniem realizować naszą misję. Otwieramy się na potrzeby rynku i z powodzeniem spełniamy jego oczekiwania. Priorytetowe jest dla nas ciągłe podnoszenie jakości usług. Wysoki poziom zajęć i uzyskiwanych efektów stworzył bardzo dobrą opinię o ośrodku.

Ośrodek jako instytucja szkoleniowa posiada akredytację Kuratora Oświaty, potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych przez nas usług

Uzyskanie akredytacji przez placówkę powoduje:

  • poprawę jakości świadczonych usług

  • wzrost zaufania do jednostki szkolącej

  • ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów

  • wzrost prestiżu placówki

  • wzbogacenie oferty szkoleniowej

Korzyści dla klientów

możliwość zaliczenia wyników kursów zawodowych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe placówek akredytowanych to:

  • korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych

  • otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę

  • możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych

  • zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców

Zaufali nam:

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR