OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 

CEL KURSU

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym następujących typów:– naładowne,– unoszące,– podnośnikowe,– ciągnikowe,– specjalne oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

PROGRAM KURSU

„Operator wózka jezdniowego plus bezpieczna wymiana butli gazowych”Typy stosowanych wózków jezdniowych – 4 godziny (teoria)Budowa wózka – 8 godzin (teoria)Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami -8 godzin (teoria)Czynności operatora w czasie pracy z wózkami – 8 godzin (teoria)Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 4 godziny (teoria)Wiadomości z zakresu BHP – 8 godzin (teoria)Wiadomości o dozorze technicznym – 4 godzin (teoria)Praktyczna nauka jazdy – 15 godzin (nauka jazdy)Wiadomości związane z wymianą butli gazowych – 2 godziny (teoria)Wymiana butli gazowych – pokaz przez instruktora i samodzielna wymiana przez kursantów – 6 godzin (praktyka)

Ponadto w trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie.Osoby kończące kurs otrzymują świadectwo ukończenia, które uprawnia je do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów plus bezpieczna wymiana butli gazowych.Liczba godzin:wykłady – 44nauka jazdy – 15wymiana butli – 8całość – 67 godziny

KOSZT SZKOLENIA 670ZŁ / 67H

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

Kontakt telefoniczny

 

Godziny otwarcia

 

Dyrektor: pn.: - pt.: 8:00 - 15:00

+48 509 633 635 

 

Sekretariat: pn. - pt.: 8:00 - 16:00

+48 570 999 109

 

Dział szkoleń - pt.: 8:00 - 16:00

+48 506 403 366 

 

 

sekretariat@denar.edu.pl

Adres biura: , 86-065 Łochowo ul. Klonowa 8

NIP: 554-144-46-10

 

Adres spotkań z doradcą zawodowym 

ul.Matejki 1a/ lok.204

85-010 Bydgoszcz