Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

szkolenia zawodowe Bydgoszcz

Zapytanie ofertowe 6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/4K/2019

z dnia 29.01.2020 r. w ramach projektu

„4 Kroki”nr: POWR.01.02.01-04-0009/19dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy szkoleń zawodowych w projekcie „4 Kroki”realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem_6_4K_2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6_4K_ 2019

Zbiorcze zestawienie ilościowe uzyskanych punktów

29 stycznia 2020
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

506 403 366

509 633 635

570 999 109

sekretariat@denar.edu.pl

Adres biura: ul. Klonowa 8

86-065 Łochowo

NIP: 554-144-46-10

 

Adres spotkań z doradcą zawodowym 

ul.Matejki 1a/ lok.204

85-010 Bydgoszcz

Sale szkoleniowe:

Bydgoszcz ul. Jagiellońska

Bydgoszcz ul. Chodkiewicza

Bydgoszcz ul. Toruńska 

Łochowo ul. Klonowa