Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

ZŁOTO DEWIZOWE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Kurs oceny, wyceny i obrotu złotem dewizowym. Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu stanowi podstawę uzyskania uprawnień do obrotu złotem, które wymaga licencji NBP. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

TEMATYKA

– Wycena i obrót złotem dewizowym,– Ocena i metody badania złota.dewizoweg,– Prawo dewizowe, inne przepisy regulujące obrót złotem dewizowym,– Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

   (52) 381 93 14    509 633 635   506 403 366 

kurs kasjer walutowy Bydgoszcz
12 grudnia 2018