Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

szkolenia zawodowe Bydgoszcz


Szacowanie rynku 

 

       Catering

09.12.2019

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar” Dorota Wierzgała zamierza udzielić zamówienia na realizację usługi cateringowej oraz przerw kawowych w projekcie partnerskim pn: „4 Kroki” nr POWR.01.02.01-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W celu oszacowania ceny (rozeznania rynku), zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia:

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

        Badania lekarskie

09.12.2019

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar” Dorota Wierzgała zamierza udzielić zamówienia na przeprowadzenie badań lekarskich dla szkoleń zawodowych oraz staży zawodowych w projekcie partnerskim pn: „4 Kroki” nr POWR.01.02.01-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W celu oszacowania ceny (rozeznania rynku), zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia:

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

 

 

        Spotkania indywidualne

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wycenę kosztu organizacji i przeprowadzenia : 

- indywidualnych sesji z doradcą zawodowym - 280 godzin ( 70 uczestników projektu x 4 godziny);

- indywidualnych sesji coachingowych z doradcą ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego - 280 godzin ( 70 uczestników projektu x 4 godziny);

- indywidualnych sesji z psychologiem - 280 godzin ( 70 uczestników projektu x 4 godziny).

Za 1 godzinę usługi należy rozumieć jako godzinę lekcyjną (45 min.).

Prosimy o wycenę usługi na załączonym poniżej formularzu do dnia 21.10.2019r. oraz dostarczenie formularza do Biura projektu (86-065 Łochowo, ul. Klonowa 8) lub wysłanie formularza na adres: denar@denar.edu.pl.

Informujemy, że zapytanie składane jest w celu oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

 

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

 

 

        Wynajem sali szkoleniowej

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wycenę wynajmu sali szkoleniowej na organizację i przeprowadzenie :

- indywidualnych sesji z doradcą zawodowym - 280 godzin;

- indywidualnych sesji coachingowych z doradcą ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego - 280 godzin;

- indywidualnych sesji z psychologiem - 280 godzin.

Za 1 godzinę wynajmu należy rozumieć jako godzinę zegarową;

 

Prosimy o wycenę usługi na załączonym poniżej formularzu do dnia 04.11.2019r. oraz dostarczenie formularza do Biura projektu (86-065 Łochowo, ul. Klonowa 8) lub wysłanie formularza na adres: denar@denar.edu.pl.

 

Informujemy, że zapytanie składane jest w celu oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

 

 

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do Rozeznania cenowego sala

Załącznik nr 2 - Szacowanie ceny sala doradca zawodowy psycholog coach

 

 

 

Kursy zawodowe

18.12.2019

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar” Dorota Wierzgała zamierza udzielić zamówienia na realizację szkoleń zawodowych w projekcie partnerskim pn: „4 Kroki” nr POWR.01.02.01-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W celu oszacowania ceny (rozeznania rynku), zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia:

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy, który zapewni pełnej organizacji szkolenia, w tym zapewnienie trenera, sali wraz z odpowiednim wyposażeniem, materiały szkoleniowe, egzamin zewnętrzny i egzamin wewnętrzny; - Wykonawcy szkoleń muszą posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1Formularz ofertowy

 

 

 

 

29.11.2019

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar” Dorota Wierzgała zamierza udzielić zamówienia na realizację szkoleń zawodowych w projekcie partnerskim pn: „4 Kroki” nr POWR.01.02.01-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W celu oszacowania ceny (rozeznania rynku), zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia:

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy, który zapewni pełnej organizacji szkolenia, w tym zapewnienie trenera, sali wraz z odpowiednim wyposażeniem, materiały szkoleniowe, egzamin zewnętrzny i egzamin wewnętrzny; - Wykonawcy szkoleń muszą posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 

 

17 października 2019
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 506 403 366

+48 509 633 635

+48 570 999 109

sekretariat@denar.edu.pl

Adres biura: ul. Klonowa 8

86-065 Łochowo

NIP: 554-144-46-10

 

Adres spotkań z doradcą zawodowym 

ul.Matejki 1a/ lok.204

85-010 Bydgoszcz

Sale szkoleniowe:

Bydgoszcz ul. Jagiellońska

Bydgoszcz ul. Chodkiewicza

Bydgoszcz ul. Toruńska 

Łochowo ul. Klonowa