Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

szkolenia zawodowe Bydgoszcz

Zapytanie ofertowe 8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/4K/2020

z dnia 17.06.2020 r.

w ramach projektu„4 Kroki”nr: POWR.01.02.01-04-0009/19

Dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy szkoleń zawodowych w projekcie „4 Kroki” realizowanym w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem_8_4K_2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8_4K_ 2020

Zbiorcze zestawienie ilościowe uzyskanych punktów

17 czerwca 2020
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 506 403 366

+48 509 633 635

+48 570 999 109

sekretariat@denar.edu.pl

Adres biura: ul. Klonowa 8

86-065 Łochowo

NIP: 554-144-46-10

 

Adres spotkań z doradcą zawodowym 

ul.Matejki 1a/ lok.204

85-010 Bydgoszcz

Sale szkoleniowe:

Bydgoszcz ul. Jagiellońska

Bydgoszcz ul. Chodkiewicza

Bydgoszcz ul. Toruńska 

Łochowo ul. Klonowa