Kontakt telefoniczny

 

Godziny otwarcia

 

Dyrektor: pn.: - pt.: 8:00 - 15:00

+48 509 633 635 

 

Sekretariat: pn. - pt.: 8:00 - 16:00

+48 570 999 109

 

Dział szkoleń - pt.: 8:00 - 16:00

+48 506 403 366 

 

 

sekretariat@denar.edu.pl

Adres biura: , 86-065 Łochowo ul. Klonowa 8

NIP: 554-144-46-10

 

Adres spotkań z doradcą zawodowym 

ul.Matejki 1a/ lok.204

85-010 Bydgoszcz

NSTS 02 – szkolenie pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Uprawnienia pozwalają wykonywać loty w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV, bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie nieprzekraczającej 25 kg.
Ponadto dają możliwość wykonywania operacji lotniczych o tzw. średnim ryzyku nad obszarami miejskimi, ludźmi i budynkami, przy zachowaniu bezpiecznej odległości i do wysokości nie większej niż 120 m AGL lub do 15 m powyżej wysokości najwyższej przeszkody w promieniu 50 m.

 

TEORIA trwa 12 godzin i jest dostępne w formie prezentacji oraz materiałów tekstowych na platformie eventdrone.pl

Zakres materiału obejmuje:

 1. Przepisy lotnicze,
 2. Ograniczenia możliwości człowieka,
 3. Procedury operacyjne,
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 6. Meteorologia,
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi,

 

 

PRAKTYKA trwa 8 godzin i obejmuje 7 godzin lotów z instruktorem i 1 godzinę przygotowania naziemnego do lotu.Zakres materiału obejmuje:

 1. Przygotowanie statku powietrznego do lotu,
 2. Sprawdzenie i ocena jego stanu technicznego,
 3. Zaplanowanie operacji lotniczej oraz ocena ryzyka operacji,
 4. Obsługa niezbędnych aplikacji i systemów pokładowych,
 5. Zaznajomienie z czynnościami, które należy podjąć w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji awaryjnych,
 6. Start oraz lądowanie,
 7. Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach,
 8. Loty w warunkach odbiegających od norm - loty w sytuacjach niebezpiecznych,
 9. Czynności i procedury, które należy przeprowadzić po zakończeniu lotu.

 

Loty wykonywane są dwoma rodzajami dronów:

 1. 4 h przy użyciu statku powietrznego przekraczającego wagę 4 kg
 2. 3 h przy użyciu statku powietrznego nieprzekraczającego wagę 4 kg

 

 

EGZAMIN

Egzamin realizowany jest za pośrednictwem platformy eventdrone.pl. Kursant otrzymuje do rozwiązania test składający się z 80 pytań.
Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.
Aby pozytywnie zaliczyć egzamin, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań.

Sprawdzenie umiejętności praktycznych

Sprawdzenie umiejętności praktycznych odbywa się podczas części praktycznej szkolenia i jest realizowane przez instruktora prowadzącego szkolenie w części praktycznej.

Certyfikat Europejski

Po zdaniu egzaminu teoretycznego oraz ukończeniu szkolenia praktycznego, uczestnik otrzymuje "Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”, organizator szkolenia przekazuje do Urzędu Lotnictwa Cywilnego informację o zakończeniu szkolenia i możliwości nadania uczestnikowi uprawnień. ULC w ciągu kilku dni aktualizuje uprawnienia na uczestnika w profilu operatora i profilu pilota.

 

 

Aby rozpocząć szkolenie uczestnik powinien:

 1. Zarejestrować się jako operator i pilot na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zdobyć uprawnienia A1 / A3.
Zrobisz to tutaj: https://drony.ulc.gov.pl, a rozbudowane materiały przygotowawcze do tego szkolenia i egzaminu dostępne są na naszej platformie za darmo po rejestracji.
 2. Zamówić szkolenie odpowiednio wybierając jego rodzaj i miasto, w którym chce odbyć część praktyczną szkolenia.
 3. Po pozytywnej realizacji zamówienia natychmiastowo przesyłamy dostęp do platformy szkoleniowej i zakupionego szkolenia.
 4. Aby przystąpić do szkolenia trzeba mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz sprawdzeniem umiejętności praktycznych prowadzonym przez instruktora prowadzącego szkolenie.
 2. Aby przystąpić do egzaminu kursant musi posiadać profile operatora i pilota na stronie drony.ulc.gov.pl.
 3. W cenę szkolenia wliczone są drony szkoleniowe, dostęp do platformy, ubezpieczenie na czas trwania szkolenia oraz egzamin teoretyczny i sprawdzenie umiejętności praktycznych,
 4. Aby przystąpić do szkolenia trzeba mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.