Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

szkolenia zawodowe Bydgoszcz

W związku z realizacją projektu pod tytułem: Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR zaprasza os. z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę do 2l po opuszczeniu instytucji pieczy ( org. rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wych., regio.placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwe. ośrodki preadopcyjne), w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia

Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia

jest bezpłatny.

 

22.07.2019 ruszył nabór do projektu i na bezpłatne szkolenia.

Regulamin naboru oraz deklaracje udziału, w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Ośrodka Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR.

Informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: 509633635  lub pytania proszę kierować na adres e-mail: szkolenia@denar.edu.pl

 

- os. bierną zaw.

- wiek 15-29 l.

- nie jest zarejestowana/y jako os. bezrobotna w UP

Grupę docelową stanowią osoby z terenu całej Polski,  w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu – jednocześnie należące grupy:


Młodzież z pieczy zastępczej, opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)

 

Młode matki przebywające w domach dla samotnych matek;  

    

Absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do 2 lat  po opuszczeniu)

 

Absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu)

 

Osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po za-kończeniu nauki w szkole specjalnej)

 

Osoby młode, które opuściły zakłady  poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu instytucji)

 

Osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).                                          

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

Zapisy do projektu

Dokumenty do pobrania

Informacje o projekcie

 

Oferujemy:

- szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe ( np.: Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą komputera,

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,

rejestratorka medyczna z obsługą komputera,

Podstawy księgowości z obsługą komputera,

Magazynier z obsługą wózka widłowego,

Przedstawiciel handlowy,

Spawacz MIG/MAG,

Operator drona  

i inne….)

 

Zapewniamy

- stypendium szkoleniowe/ stażowe ( 1.314,38  m-c  brutto ) wraz ze składkami ZUS;

- koszt opieki nad osobą zależną ( np. nad osobami starszymi,

- zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia;

- zakup cateringu w czasie szkolenia

- bezpłatne materiały piśmiennicze

dziećmi )

- 3 miesięczny staż;

- opiekę doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 506 403 366

+48 509 633 635

+48 570 999 109

sekretariat@denar.edu.pl

Adres biura: ul. Klonowa 8

86-065 Łochowo

NIP: 554-144-46-10

 

Adres spotkań z doradcą zawodowym 

ul.Matejki 1a/ lok.204

85-010 Bydgoszcz

Sale szkoleniowe:

Bydgoszcz ul. Jagiellońska

Bydgoszcz ul. Chodkiewicza

Bydgoszcz ul. Toruńska 

Łochowo ul. Klonowa